Любопитно Образование

Паневритмията влиза във ВТУ

Квалификационен курс за инструктор по паневритмия предлага Центърът за квалификации на Великотърновския университет „Св.св. Кирил и и Методий“ през учебната 2018/2019 година. Образователната програма „Паневритмия: активности за здраве и социализация“ ще има за цел за съхраняване и разпространяване на паневритмията като уникална българска система от психо-физически упражнения за здраве, творчество и социализация, която е национален принос към европейското измерение на физическите активности за здраве.

Специализантите ще получават професионална подготовка за организиране на занимания с подобряваща здравето умерена физическа активност и повишаване на физическата годност на обществото. Обучението е в синхрон с европейските ценности за творчество, социална солидарност и толерантност, независимо от възраст, пол и убеждения, тъй като паневритмията е духовна практика, основана на ценности за хармонизиране на мислите, чувствата и движенията на човека във връзка с обществото и природата, и е подходяща за всички.

                    

Курсът ще даде знания и умения за организиране на дейността на инструкторите по паневритмия в контекста на националните правни норми. Обучителите са висококвалифицирани преподаватели и изследователи, практикуващи и преподаващи паневритмия. Изискват се предварителни умения за практикуване на паневритмия.

Кандидатства се от 17 до 26 октомври 2018, класиране – на 29 октомври и записване 30 октомври-2 ноември 2018. Заниманията се провеждат петък, събота и неделя два пъти месечно. Първи семестър е ноември-декември 2018, а втори семестър – март-май 2019. Изпитните сесии са през януари и юни 2019.
Учебният план предстои да бъде качен на сайта на ВТУ.

Курсът ще се води от д-р Даниела Пандулчева, преподавател във ВТУ.