Култура

Паметни събития и занаяти представя „Царевград Търнов“

Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ представя исторически личности, паметни събития, занаятите и живота на различни социални слоеве от Второто българско царство. В експозицията има 29 фигури в естествена големина. Специално място е отделено на стенописите и иконите и техните майстори – зографите. В експозицията има и възстановката на скрипторий, където сред рафтовете, отрупани с книги и свитъци, зад високо писалище-катедра, монах пише с паче перо, а друг чете.

Разходка в миналото:: СРЕДНОВЕКОВНИТЕ ЗОГРАФИ И ТЯХНОТО ИЗКУСТВО, представени в Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“
https://www.youtube.com/watch?v=mzVaW8vSuIc&t=2s