Поминък

Падналите дъждове влияят благоприятно на развитието на есенниците

Падналите дъждове от последните дни влияят благоприятно на развитието на есенните посеви, предвид засушаването през миналата година и изчерпаните влагозапаси. Ниските температури обаче оказват негативно влияние на есенниците. Има частично измръзване и това ще доведе до редуциране на добива, коментира Димитър Донев, председател на „Регионален фермерски съюз Павликени”, областен представител на Националната асоциация на зърнопроизводителите. Той поясни че в различните общини посевите са в различни етапи на вретенене. Рано е да се говори за бъдещата реколта, но според Донев тя ще бъде добра.

Радостното за бранша е, че той ще получи съфинасирана държавна помощ за застрахователни премии.

„Не сме имали такъв вид помощ, ще се отрази добре на бранша. Който има възможност и желание, съветвам да се възползват колегите от нея. С нея имаме гаранция за бъдещите приходи”, поясни Донев.

За сектора ще има средства и по Програмата за развитие на селските райони. Поливането остава обаче най-скъпото перо, за тези, които искат да поливат.

„Давам пример. За 1 дка царевица трябва да заплатим 30 лв. Това е голям дял от нашите разходи. За да имаме добавена стойност, трябва да се случат благоприятни неща от климатична гледна точка, а при наличието им се обезсмисля този разход. България е богата на водни ресурси, а ползваме най-високата цена в Европа. Водени са преговори за нейното намаляване, но без резултат”, допълва агрономът с 25-годишен опит в сектора.

Цените на селскостопанските продукти бяха високи, факт е че и за тази година се очакват добри цени. Още „на зелено” се дават доста високи цени, но е факт и че цената на торовете също се вдигна.

„Цената на семената също са високи, горивата също. Според мен оптимизъм в цените на нашите продукти има, но разликата ще бъде поета от суровините, които влагаме в нашето производство. Не очаквам по-висока цена на пшеницата тази година и това не би довело до повишаване цената на хляба. Има обаче други условия, които оскъпяват крайния продукт”, обобщи Димитър Донев.

Кремена Крумова – Попова