Икономика Община

Още 18 433 806 лв. щяха да харчат общините от областта, ако държавата им оставя 1/5 от приходите

Още 18 433 806 лв. щяха да харчат общините от област Велико Търново, ако държавата им оставя 1/5 от приходите им. Изчисленията са на Института за пазарна икономика, който от години провежда кампания за финансова децентрализация и преотстъпване на 1/5 от приходите от подоходното облагане към общините. Изчисленията на ИПИ са на база брой работещи и нива на възнагражденията във всяка
община.

Предложението на икономистите е подоходният данък да се събира, както досега (от НАП), като автоматично се преотстъпват 1/5 от приходите към общините на принципа „парите следват личната карта“, тоест към общината, в която е регистрирано лицето.

Така, според изчисленията, община Велико Търново, например, ще разполага с още 9 200 659 лв. към бюджета си. Горна Оряховица ще добави 3 215 208 лв., Лясковец – 1 361 835 лв., Елена – 403 492 лв., Свищов – 2 034 584 лв. Общо в област Велико Търново от местни приходи ще останат 18 433 806 лв. за 2021 г., а ресурсът за цялата страна би се равнявал на близо 850 млн. лв. Което означава почти удвояване на собствените данъчни постъпления на общините. Тази реформа би подобрила неимоверно състоянието на общинските бюджети, създавайки възможности за дългосрочно планиране и устойчиви инвестиции по места. Промяната би дала и стимули на местните власти да
работят за повече частни инвестиции, нови работни места и по-високи заплати.