Социални дейности

Още 15 млн. лв. за ранна детска интервенция дава държавата през 2020 г.

Политиките на Министерството на труда и социалната политика са насочени към сериозни инвестиции в ранното детско развитие и закрила на децата, като голяма част от средствата идват от Европейския социален фонд. За 2020 г. планираме допълнително 15 млн. лв. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) за ранна детска интервенция. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова.

Средствата ще бъдат насочени към общини, които имат нужда от сериозни инвестиции. Ще се подпомогнат строежи на детски градини или организиране на услугите около Центровете на ранна детска интервенция, каквито има в 66 общини. Една от най-значимите мерки на оперативната програма по отношение на последващото развитие на децата с увреждания е ранната интервенция.

Над 4 млрд. лв. ще бъдат средствата по ОПРЧР за следващия програмен период 2021-2027 г. Това е със 70 процента по-висока стойност от настоящия програмен период, отчете заместник-министър Русинова. По нейните думи се очаква и удвояване на ресурса за оперативната програма за храни. Досега програмата подкрепяше възрастни и хора с увреждания. „Планираме допълнителен фокус в нея да бъдат мерките за превенция за отпадане от училище и допълнително материално подпомагане на деца“, обясни тя.

България подкрепя предложението на Европейската комисия минимум 25% от Европейския социален фонд да бъдат за социално включване. В страната ни този процент ще бъде много по-висок, като намеренията ни са половината от средствата на ОПРЧР да бъдат насочени към тези политики,  подчерта зам.-министър Русинова. Основните приоритети ще са ранното детско развитие и дългосрочната грижа за възрастните.

По отношение на законодателството основен акцент в Закона за социалните услуги е регламентирането на интегрираните услуги. „Вярвам, че това е пътят, по който можем да гарантираме, че децата със специфични нужди ще получат нужната им подкрепа. Инвестициите в ранното детско развитие означават добре образовани деца, високо квалифицирана работна сила и високи доходи за България“, заключи заместник-министър Зорница Русинова.