Община

Още двама младежи започнаха работа в търновската общинска администрация

Още двама младежи започнаха работа в администрацията на Община Велико Търново. Те са назначени по Програма „Старт на кариерата“, чиято основна цел е осигуряване на възможности за придобиване на трудов стаж на безработни на възраст до 29 г., завършили висше образование и без стаж по избраната специалност. Така ще бъде улеснен преходът от образование към заетост.

С младежите са сключени трудови договори за срок от 12 месеца. Те са назначени на длъжност „Младши експерт“ с място на работа в дирекция „Социални дейности и здравеопазване“.

Програмата се финансира със средства от държавния бюджет  по Националния план за действие по заетостта за 2021 г. и съгласно сключен договор с Агенция по заетостта чрез Бюро по труда – Велико Търново.