Общински съвет

Очакват предложения за награждаване със званието „Почетен гражданин на Велико Търново”

Великотърновският общински съвет напомня, че предложенията за награждаване със званието „Почетен гражданин“ се подават в срок до края на месец февруари. Те трябва да бъдат депозирани в деловодството на Великотърновски общински съвет. Званието се присъжда по повод Празника на Велико Търново 22 март.

Съгласно Наредбата за символите и наградите на Община Велико Търново, със званието „Почетен гражданин на Велико Търново“ се удостояват български и чуждестранни граждани за:

  1. Постоянен и изключителен принос или заслуги за развитието на град Велико Търново, Община Велико Търново и Република България;
  2. Изключителни постижения в областта на обществено-икономическия, научния, стопанския, социалния, спортния, културния и духовния живот на общината;
  3. Дългогодишна творческа и общественополезна дейност за община Велико Търново;
  4. Дарителство с непреходна стойност и обществена значимост за община Велико Търново;
  5. Спечелени високи държавни и международни отличия в областите по т.2;
  6. Проявен изключителен героизъм.