Денят

Охранителни фирми дебатират нова нормативна уредба

Областна администрация Велико Търново и Националната асоциация на фирмите за търговска сигурност и охрана (НАФТСО) организират регионална среща на фирмите работещи в охранителния бранш в областите Велико Търново, Габрово, Ловеч и Търговище, и органите на Държавна и местна власт имащи отношение към охранителната дейност.

Темата на срещата е „Обсъждане на проблеми възникнали при практическото приложение на новата нормативна уредба – Закона за частната охранителна дейност и наредбите към него, и взаимодействие между охранителните фирми и органите на Държавна и местна власт в региони Велико Търново, Габрово, Ловеч и Търговище”.

Сред организаторите са и АЛИАНС на сдруженията от охранителния бранш и МВР.

Срещата е днес от 10.00 часа, в зала 500 на Областна администрация.