Образование

От 13 до 15 юли е записването на приетите на първо класиране осмокласници

Резултатите от първото класиране за прием на ученици след VII клас ще бъдат публикувани най-късно утре на адрес:  https://infopriem.mon.bg, съобщават от Регионалното управление на образованието във Велико Търново.

Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка на ученика. Записване  или подаване на заявление за второ класиране се извършва в училището, в което ученикът е класиран от 13.07.2022 г. до 15.07.2022 г.

Ако ученикът е класиран по ПЪРВО ЖЕЛАНИЕ, трябва да се запише (не може да участва във второ класиране). Ако не се запише, губи мястото си.

Ако ученикът е приет по ВТОРО, ТРЕТО И Т.Н. ЖЕЛАНИЕ има два варианта:

да се запише, при което не може да участва във второ класиране;

да подаде заявление за второ класиране:

В заявлението за участие във втори етап на класиране учениците не променят и не пренареждат желанията си;

Във втория етап на класиране учениците се класират на мястото си от първия етап на класиране или на по-предно свое желание;

Ако ученик желае да участва във второ класиране подава заявление в училището, в което е класиран на първо класиране.

Ученици, класирани по ПЪРВО желание, НЯМАТ ПРАВО да подават заявление за второ класиране.

Тези ученици, които на първи етап не са класирани, автоматично участват във второто класиране.

Съгласно чл. 72 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

заявление до директора;

оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави по чл. 55, ал. 2;

оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища.