Социални дейности

От днес пенсионерите могат да проверят с колко са им увеличени пенсиите

От днес пенсионерите могат да проверят с колко са им увеличени пенсиите от 1 октомври. Разпорежданията за преизчислените от 1 октомври т.г. пенсии са достъпни на страницата на Националния осигурителен институт.
В разпореждането ще бъдат посочени:
изходните данни, въз основа на които се изчислява базовия размер на пенсията, съобразно нормативните изисквания;

начина на изчисляване на базовия размер на пенсията;

процентите, с които базовият размер на пенсията се увеличава за всяка календарна година, следваща годината на отпускане на пенсията (съответно – след 2007 г.);

сравняването на преизчисления към 01.10.2022 г. размер на пенсията с размера ѝ към 30.09.2022 г. и определянето на по-високия от тях.
Разпорежданията ще бъдат достъпни за лицата, разполагащи с персонален идентификационен код.

Изплащането на пенсиите чрез пощенските клонове ще бъде в периода между 7 и 20 октомври.
Преводите на сумите за октомврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 октомври.
НОИ вече обяви механизма, по който ще бъдат преизчислени пенсиите. Той е публикувана на интернет страницата на НОИ в менюто „Актуално“ – Информация за механизма за преизчисляване на пенсиите от 1 октомври 2022 г.

Хората, които имат проблеми или питания, могат да го направят на Горещата телефонна линия за пенсионни консултации на НОИ- стационарен телефонен номер 02 926 1111 и мобилен номер 0882 187  111  (от 8.00 до 16.30 ч. всеки работен ден)