Община Прокуратура

От Велико Търново стартираха регионални срещи на местна власт, граждани и главния прокурор Иван Гешев

Във Велико Търново бе дадено началото на регионалните срещи на местната власт и граждани с главния прокурор на Република България Иван Гешев. Кметът Даниел Панов, заедно с десетки жители на града и региона, кметове на населени места от общината и градове в областта – Горна Оряховица, Свищов, Лясковец, Елена, Павликени, Стражица, Златарица и Сухиндол, председатели на общински съвети и общински съветници се включиха в разговора, обхванал редица теми., председатели на общински съвети и общински съветници се включиха в разговора, обхванал редица теми.

Кметът Даниел Панов поиска Прокуратурата да подкрепи предложените от Националното сдружение на общините още през 2018-а г. промени в законовата уредба, които дават повече правомощия на местната власт в две сфери:

обществен ред и сигурност, като се предвижда създаване на общинска полиция;

в областта на движението по пътищата: общините да контролират спазването на пътните правила с автоматизирани технически средства, а средствата от глобите да постъпват като местен приход, който да бъде инвестиран в системи за сигурност.

Главният прокурор Иван Гешев отговори, че ще подкрепи тези инициативи, но решенията се взимат от Народното събрание. А именно в парламента те стоят приети само на първо, но не и на второ четене вече четири години.

Срещата е показателна за желанието и от страна на местната власт, и от страна на Прокуратурата за активен диалог и взаимодействие, за да е по-сигурна средата за всички ни. Като част от това партньорство, Прокуратурата и НСОРБ ще създадат обща ексертна група, която да намери възможности и да изготвя законодателни промени за ефективното решаване на наболелите проблеми: битова и конвенционална престъпност, пътнотранспортен травматизъм и подобряване на пътната безопасност, вандализъм върху паметници на културата и обществени обекти, опазване на имуществото в слабонаселени, труднодостъпни и отдалечени райони.

 

Даниел Панов подчерта, че Велико Търново и населените места в общината са сред най-спокойните за живеене. На местно ниво общинската администрация, прокуратурата и МВР работят много добре. Всяко село има видеонаблюдение и патрул. Десетки са съвместните образователни и практически инициативи, насочени към децата – за пътна безопасност, реакция при пожари, наводнения и бедствия, опазване на природата и др.

Дискутирани бяха и въпроси за извършваните проверки за законност върху актовете и действията на органите на местната власт, които също са приоритетни за общините. Немалко са случаите, когато на общинските съвети не се предоставя възможност да отстранят констатирани нередности преди внасяне на протести пред административните съдилища. Практиката и конкретни примери ще бъдат в обсега на внимание на съвместната работна група.