Образование

Отчитат ръст на магистрите във Великотърновския университет

Приключи третият прием на магистри във Великотърновския университет „Св.Св.Кирил и Методий”. Записани са 1500 души като близо 200 от тях са по държавна поръчка. „Имаме ръст на магистрите тази година и това се дължи на направената мащабна реформа в тази сфера. Миналата година броят на магистрите бе 1270, което показва, че през настоящата учебна година сме записали с над 200 повече”, коментира доц.Димитър Симеонов, който ръководи магистърските програми . “ Гордеем се с това, че от 19 направления в бакалавърските програми в 11 няма нито една свободна бройка. На 100 % са запълнени и отпуснатите 320 места за задочно обучение по държавна поръчка”, уточни доц. Симеонов. Държавната поръчка на ВТУ вече е изпълнена на близо 100 %. „По-голям интерес има към педагогическите специалности, към тези от направление “Науки за земята” и Българска филология. В магистърските програми е изключително търсенето на специалността “Педагогика”, докато при “Педагогика на обучението по…” интересът е по-слаб”, уточни доц.Симеонов.