Полиция

Отпада основанието „отиване на работа“ за преминаване през КПП-тата

Областните градове се напускат, когато има основание –  упражняване на трудова дейност, здравословни причини, завръщане на постоянен или настоящ адрес, съобщават от МВР. През почивните дни за повечето хора основанието за напускане и влизане с цел отиване на работа, отпада. При проверки на случаен принцип на 9 312 декларации е установено, че 641 души са декларирали, че отиват на работа, без да имат сключени трудови договори, а 80 са регистрирани в бюрата за безработни.

На територията на страната са изградени общо 215 КПП на входовете и изходите на областните центрове. Ще бъдат усилени дежурните екипи, които ще работят на тези пунктове, за да не бъде допуснато безцелно преминаване. По време на Великденските празници полицейските служители ще охраняват близо 4 000 православни храма на територията на страната. В районите ще бъде засилено полицейското присъствие, като целта е както охрана на обществения ред, така и изпълнение на противоепидемичните мерки. Екипите на пътната полиция ще следят за нарушения по ЗДвП.

Екипи на ГДПБЗН са извършили проверки на всички православни храмове в страната, като на 1 281 от тях, където се събират повече хора, е обърнато по-специално внимание. Приоритетно е проверявана създадената организация за пожарна безопасност, условията за успешна евакуация, наличието на пожаро-технически средства за първоначално гасене и обезопасеността на местата за палене на свещи. Дадени са съответните указания за безопасно поведение. Връчени са 148 писмени разпореждания, основно за реорганизиране на евакуация, презареждане на противопожарни уреди. В 28 от най-значимите обекти е организирано денонощно оперативно дежурство, в тази операция са ангажирани 501 служители.