Денят Образование

Отлично представяне на ученици от клуб за ООН в Белград

От участието си във втора международна среща се завърнаха Десислава Петрова, Ивета Мянушева, Мария Кирова и тяхната ръководителка Мария Джамбазова от Клуб за ООН към ОДК – Велико Търново. Учениците бяха поканени за участие в международния проект „Европейски памети“, който се реализира от Европейски информационен център и  обединява партньори от шест страни – Испания, Германия, Сърбия, Полша, Гърция и България в рамките на програма „Европа за гражданите“.

Основна цел на инициативата е включването на млади хора в изследването и проучването на европейската история и на ключови събития в последното столетие – Първата и Втората световни войни, събитията в Чехословакия, войната в Югославия, ролята на профсъюз „Солидарност“ и демократичните промени. В рамките на проекта младите ще споделят заедно различни гледни точки за разнообразието и богатството на европейската история на 20 век, което ще им позволи да разберат по-добре развитието на Европа и Европейския Съюз, настоящето състояние на Съюза и процеса на изграждане на общите му ценности. Всяка държава домакинства тематична среща. България бе домакин на първа тематична среща през ноември 2017, свързана с Първата световна война.

В Белград  Деси, Мария и Ивета са представили интерактивна презентация върху   причините  за участие на България във Втората световна война и резултатите от това участие и са акцентирали върху  мирът като европейска ценност  и ролята на Европейския съюз в запазването на мира в световен мащаб.

Силен интерес е предизвикало представянето на събитията в Югославия и югославските войни /1991-2001/ като най-значимият военен сблъсък на територията на Европа след Втората световна война, процесите на разпадането на федерацията и промяна на политическата карта на Балканите. Въпреки минусовите температури, посещението на Къщата на цветята , е оставило у тях следи за цял живот, споделиха учениците.

До края на проекта, великотърновските участници ще се включат в младежки тематични срещи в Германия, Гърция, Испания, а вече са в трескава подготовка за своето следващо представяне – традиционния Шуман парад във Варшава по повод на 9 май.