Прокуратура

Отличиха Стоян Вараджаков с Почетния знак на Прокуратурата на Република България

Стоян Вараджаков – заместник на административния ръководител на Апелативна прокуратура град Велико Търново, е отличен от Главния прокурор на Република България Сотир Цацаров с Почетен знак на Прокуратурата на Република България. Отличието е за проявен висок професионализъм  и образцово изпълнение на служебните задължения.

Грамотата и високото отличие бе връчено от Огнян Басарболиев – апелативен  прокурор  на Апелативна прокуратура – Велико Търново на тържествено изпращане по случай навършването на пенсионна възраст на прокурор Вараджаков. Той бе поздравен от колектива на Апелативна прокуратура – Велико Търново, от окръжни и районни  прокуратури и колеги магистрати, с които е работил през годините на своята кариера.

Прокурор Вараджаков има 32 години стаж като прокурор. Роден е в гр. Елена. Завършил е висше юридическо образование в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. За периода 1979 г. – 1980 г. е  работил като стажант-съдия в Софийски Градски съд, а между 1981 г. и 1985 г. е бил юрисконсулт в Общински народен съвет гр. Елена.
От 1985 г. работи в системата на Прокуратурата на РБ. Започва кариерата си през 1995 г като  Районен прокурор в Районна прокуратура гр. Елена. От 1998 г. до 2004 г. – прокурор в Апелативна прокуратура   гр. В.Търново, а от 29.11.2004 г. до пенсионирането си е „заместник на административния ръководител – Апелативен прокурор“ при Апелативна прокуратура гр. Велико Търново. Има ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.