Образование

Отличителен знак има вече Гимназията по туризъм

Стилен отличителен знак има вече Професионалната гимназия по туризъм във Велико Търново. Значката е изработена  в чест на 55-годишнината на училището.
”Всички ученици, учители и служители ще получат такъв отличителен знак, за да знаят, че принадлежат към общност и че са част от най-голямата професионална гимназия в региона”, коментира учителят Евгени Коев, по чиято идея символът е изработен.