Образование

Откриха VIII годишна международна конференция „Езици, култури, комуникации“

Ректорът проф. д-р Христо Бонджолов откри VIII годишна международна онлайн научна конференция „Езици, култури, комуникации“, организирана от Филологическия и Историческия факултет на Великотърновския университет.

Проф. Хр. Бонджолов приветства участниците и гостите на събитието и отбеляза, че балканските народи имат много общи неща, че диалогът е много важен и независимо от езика, на който говорим е добре да се разбираме.

Тази година в научния форум се включват повече от 50 участници от 12 академични институции от 6 държави – България, Сърбия, Македония, Русия, Албания и Молдова. Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis.

Заседанията на международната конференция са организирани в секциите „Езици и култури“, „Литератури и култури“, „Комуникации и медии“, „Методика на езиковото и литературното обучение“, „Преводът между теорията и практиката“ и „Езици, литератури и култури (блок за докторанти и студенти“.