Здравеопазване

Откриха шестата международна „Академия за акушерки” във Велико Търново

Да се приемат промени в Закона за лечебните заведения като се предвиди възможност за създаване на самостоятелни амбулатории за извънболнична акушерска помощ и самостоятелни акушерски звена в болниците, където акушерки да проследяват нормална бременност и самостоятелно да водят физиологични раждания настояват в декларация участниците в шестата „Академия за акушерки”. Тя бе открита днес в гранд хотел „Велико Търново” в старата столица. В документа до Министерството на здравеопазването, до Постоянната  комисия по здравеопазване в Народното събрание и до Асоциацията на специалистите по здравни грижи участниците искат да се приемат промени в Закона за здравното осигуряване и Националните рамкови договори, които да предоставят възможност за сключване на договори на лечебните заведения по т. 1 с РЗОК, както и да се утвърди стандарт за акушерски грижи.

В първата международна „Академия за акушерки” участват повече от 230 дами от тази професия. Техни гости са представители на академичната общност на медицинските университети в Турция, колеги от Русия, Белгия, Великобритания. Сред участниците са и студентите от Великотърновския филиал на Медицински университет – Варна, които следват акушерство. Учебното заведение бе открито през есента на 2015 г. по инициатива на кмета Даниел Панов. Така в Старата столица бе възстановена възможността за висше образование по здравни грижи, прекъснато през 2007 г. със закриването на бившия Медицински колеж, по решение на тогавашната изпълнителна власт. „Тази година форумът преминава под мотото „Акушерството като изкуство”. Това означава да влезем в ритъма на раждащата жена – емоционално и физически. Да бъдем нейната опора не само като професионалисти”, сподели при откриването Емилия Казълова –  председател на Алианса на българските акушерки.

Участниците във форума поздрави и Росица Димитрова – заместник-министър на труда и социалната политика. Тя информира, че в момента работна група подготвя стандартите за ранно детско развитие. Да се инвестира в превенция е най-дългосрочната инвестиция, която предпазва от изоставяне и настаняване в Центрове за настаняване от семеен тип на подрастващи само в изключителни случаи. За устойчивостта на патронажната грижа, която бе апробирана с проектно финансиране през 2010 година, сега се изпълняват допълнителни дейности по схема на Оперативната програма”Развитие на човешките ресурси”, които ще приключат догодина, информира още Димитрова.

По време на срещата опит ще споделят български акушерки, работещи в Англия. Едната от тях – Гергана Николова, е удостоена с престижната награда „Мери Сийкол“ за проекта й разработващ информационна програма за онлайн обучение на бъдещи родители и акушерки. През 2015 година  тя   вече е почетен член на Кралския акушерски съюз. Темата, която ще представи по време на академията е „Мястото на акушерката в съвременното ни общество и ролята й в изграждането на ефективна връзка между професионалните регулаторни органи, клиничните работници и бъдещите родители.“ Актуални проблеми на бременността ще коментира и проф. Незиха Бежи от Турция. Организацията на работа в родилните отделения в Русия ще представи Виктория Тарасова. За най-добрите практики в кърменето по света и как майките и акушерките могат да станат партньори в този процес ще говори Серена Дебоне от Белгия. Повишаване на квалификацията на акушерките и техния статус в здравната система са други акценти от международния форум.  Практическа работилница, която ще запознае участниците в конференцията с техниките на релаксиращия масаж по време на раждане ще започне в 9.30 часа в неделя.