Образование

Откриха симулационен кабинет в Стопанския факултет на ВТУ

Симулационен кабинет по мениджмънт откриха в Стопанския факултет на Великотърновския университет. „Трябва да доближим работната среда до учебната и тези кабинети са начинът. Това е началото. Може би следващият симулационен кабинет ще бъде банков офис. Предстои да открием зала с над 100 места в Пети корпус, докторантски кабинет във Филологическия факултет, след това ще обновим кабинети във Философския и Юридическия факултет. Но това, което още трябва да направим, е да инвестираме в себе си, във вас, за да очакваме добри резултати”, каза ректорът на ВТУ проф. Христо Бонджолов.

На откриването присъства вицепремиерът Томислав Дончев. „Някои от вас може да имат късмета да управляват, да вземат тежки решения, да водят преговори. И освен да ви поздравя, мога да дам личен принос и ви обещавам, че мога да направя курс по водене на преговори”, съобщи Дончев.

Залата е изградена по проект на катедра „Стопанско управление”  и с финансовата помощ на Стопанския факултет. Кабинетът е оборудван  с технология, която позволява модерни и съвременни подходи на обучение. „Ще се провеждат симулационни игри по конкретни предмети. Предполагаме, че тези модели ще дадат друго ниво на образованието”, поясни деканът на факултета проф. Добринка Златева.