Денят

Откриха колиформи в питейната вода на Големаните и Ялово

През м. юни 2018 г. във Великотърновска област са регистрирани 125 случая на остри заразни заболявания, съобщават от Регионалната здравна инспекция. Най–висок е относителният дял на варицелата и на гастроентероколитите.

Чревните инфекции през юни в областта са 66, като най-засегнати са били децата на възраст от 1 до 4 години.

Най-висока през отчетния месец е била заболеваемостта в общините П. Тръмбеш, Г. Оряховица и Лясковец.

В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. юни са преминали 111 лица – 97 мъже и 14 жени, на възраст от 14 до 97 г.

През месец юни от отдел „Държавен здравен контрол” са извършени 288 проверки в обекти с обществено предназначение и 16 проверки във връзка със стоки и дейности със значение за здравето, и са издадени 26 предписания.
В 23 населени места в областта е извършена проверка на качествата на питейната вода, ползвана от населението. От тях 3 не отговарят на Наредба №9 – ведомствена водоснабдителна система в с. Б. Сливово е с превишения на колиформи, същият проблем имат и в с. Ялово, а в търновското с. Никюп питейната вода е с превишения на нитрати.

Регионалната здравна инспекция е издала 3 предписания до управителя на ВиК „Йовковци” за провеждане на необходимите мероприятия за осигуряване на качества на вода, отговаряща по микробиологични показатели на Наредба №9, предназначена за питейно-битови цели за селата Големани и Ялово, и провеждане на проучване за причините, довели до наднормени стойности на желязото в питейната вода на село Българско Сливово.