Денят Икономика

Отварят днес офертите за проектиране и строителството на нов ж.п. надлeз на пътя Велико Търново – Дебелец

Днес ще се отворят постъпилите оферти в откритата обществена поръчка за проектиране и строителство на нов железопътен надлез при км 106+569 на път I-5 Велико Търново – Дебелец, над ж.п. линията Русе – Стара Загора.

Съществуващото съоръжение, с дължина 30,6 м, е на входа на Велико Търново, идвайки от Габрово. Въведено е в експлоатация през 1958 г. Новият мост ще бъде изграден на мястото на съществуващия и ще бъде с по една лента за движение в посока. Освен съоръжението ще бъдат реконструирани и участъците от двете му страни до свързването им със съществуващия път.

Прогнозната стойност за изпълнение на обществената поръчка за проектиране и изграждане на ж. п. надлеза е 561 950 лв. без ДДС. Средствата са от бюджета на АПИ. Срокът за изпълнение е 250 дни, от които 70 дни са за изготвяне на техническия проект, а 180 календарни дни за строително-монтажните работи.

Офертите ще бъдат отворени в 14 ч. в сградата на АПИ.