Образование

Отбелязват с научен форум 30-годишнината на специалност Философия във ВТУ

Днес в зала „Европа“ на Ректората беше открита Международна научна конференция на тема „30 години специалност „Философия“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Научният форум, организиран от катедра „Философски науки“ към Философския факултет на Великотърновския университет, анализира дългогодишния принос на специалността за обучението на философи и общественици в България, за развитието на българската философската традиция, както и изследователските успехи и международното признание на екипа през годините в неизменното сътрудничество с преподаватели и партньори от страната и чужбина.

Заместник-ректорът по международната дейност проф. д-р Димитър Димитров откри събитието и приветства всички участници от името на академичното ръководство и специално от името на ректора проф. д-р Христо Бонджолов. Приветствия към гостите отправиха още проф. д.н. Вихрен Бузов, заместник-ректор по управление на качеството и акредитацията и преподавател във Философския факултет, и проф. д-р Димитър Симеонов, заместник-ректор по учебната дейност.

Конференцията дава възможност за обсъждане на някои важни за съвременната философия теми, свързани с изследванията на работили във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ преподаватели, както и за самостоятелни анализи по съвременни проблеми на философията в третото десетилетие на XXI век.

Участие в научното събитие, посветено на 30-годишнината от създаването на специалност „Философия“, са заявили учени от университети и научни институти в България, Румъния, Русия и Турция.