Съд

Осъдиха бизнесмен да върне на хазната над 202 000 лв. неплатени данъци

Окръжен съд – Велико Търново призна подсъдимия Емил Д. И. /неосъждан/  за виновен в това, че за времето от 18.01.2005 г. до 12.08.2010 г. в гр. Велико Търново, като посредствен извършител, чрез Н. Г. М. – невиновно лице, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на управляващ и представляващ „Е. 91″ ЕООД, гр. Свищов, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 202 176,42 лева, от които 129 262,85 лв. по ЗДДС и 72 913,57 лв. по ЗКПО, на „Е. 91″ ЕООД, гр. Свищов.

Съдът му наложи наказание „Лишаване от свобода“ за срок от две години за извършеното престъпление, като отложи изпълнението на така наложеното наказание за срок от четири години, считано от влизане в сила на присъдата /условно/.

ВТОС осъди подсъдимия Емил Д. И. да заплати на държавата чрез Министерство на финансите, представлявано от министъра на финансите, претърпените имуществени вреди за периода от 18.01.2005 г. до 12.08.2010 г. в общ размер на 202 176,42 лева, представляващи в това число дължим данък върху добавената стойност по ЗДДС в размер на 129 262,85 лв. и дължим корпоративен данък по ЗКПО в размер на 72 913,57 лева, ведно със законната лихва от датата на извършване на деянието до окончателното изплащане.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Апелативен съд – Велико Търново.