Община

Осми мартенски студентски четения във Великотърновския университет

Над 50 доклада ще бъдат изнесени по време на Мартенските студентски четения във Великотърновския университет. Те ще се проведат на 30 и 31 март в аудитория 321 в ректората на висшето училище. Във форума ще участват студенти и от Югозападния и Пловдивския университет и за първи път от Националната художествена академия, съобщи главен асистент д-р Николай Хрисимов. Свои изследвания ще представят също студенти от Тверския държавен университет. Темите на докладите са ориентирани предимно към Средновековието и по-близкото ни, ново време, каза Хрисимов. По негови думи събитието е отворено за всички с интерес към историческото и географското познание.

Четенията ще бъдат открити с публична лекция на главен асистент д-р Янко Христов от Югозападния университет. Преподавателят ще говори за ролята на флота в българо-византийските конфликти през Средновековието. Организатори на събитието са Историческият факултет, Клубът по българска медиавистика и Ателие „История и памет”.