Политика

Осиновители на мобилни станции търси „Да, България” Велико Търново

Ръководството на партийната организация на „Да, България” във Велико Търново представи официално първата си инициатива. Акцията е озаглавена „Да си поемем въздух” и дава възможност на жителите на града да станат осиновители на пет мобилни станции за измерване на фините прахови частици.  Устройствата позволяват измерване на данните за чистотата на въздуха на всеки три минути, обясни председателят на местната структура Сева Памукчиева. Покриването на града с мобилни станции, по нейни думи, би допринесло за упражняването на граждански контрол върху компетентните институции, които имат ангажимент пред обществото да следят за здравословните условия и обезпечаването на чиста и качествена среда на живот в старата столица. Четири от станциите са монтирани през лятото. Три от тях са в търновските квартали „Чолаковци”, „Зона В” и „Колю Фичето” и една в Горна Оряховица. През периода 27 август – 10 октомври те са отчели пикови замърсявания, в някои дни превишаване до 20 пъти на нормите за запрашеност.

„Алгоритъмът за изчисляване на замърсяването, ползван от компетентните институции, неглижира пиковите стойности на запрашеността, като отчита единствено среднодневни, средномесечни или средногодишни стойности. Това не дава достатъчно адекватна информация на гражданите за качеството на въздуха, който дишаме. Затова „Движение Да България” – Велико Търново, предприе кампания, чрез която да даде гласност на действителния проблем”, коментира Памукчиева.

Желаещите да се включат в кампанията, могат да кандидатстват с електронен формуляр, публикуван на официалната интернет страница на „Да, България” и във Фейсбук.

Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on RedditBuffer this pageEmail this to someone