Здравеопазване

Осем села в областта са на воден режим, в две пият вода с ешерихия коли

Осем селища в област Велико Търново са на воден режим, сочи анализът на РЗИ за месец юли. Това са с. Ресен в община Велико Търново; с. Усои и  с. Майско в община Елена; селата Карайсен, Лесичери, Долна Липница,  Сломер и Батак в община Павликени; с. Българско Сливово и с. Совата в община Свищов.

В 19 селища в областта експертите на РЗИ са изследвали проби питейна вода при консуматорите от централното водоснабдяване и от обектите с ведомствени водоизточници. От тях четири проби не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. В с. Козаравец и в с. Марян има превишение на показателите за ешерихия коли и колиформи. В с. Козловец и с. Хаджидимитрово има превишение на нитратите.

При изследваните проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници три не отговарят на санитарно-технически норми. В с. Поликраище във водата от „Селската чешма” има превишаване на коли титър и нитрати. В гр. Г. Оряховица, в местен водоизточник „Трапа” показателите показват ешерихия коли, а в „Старата чешма” – коли титър и нитрати.

Проба от минерален водоизточник в с. Вонеща вода е показала превишение в показателите за ентерококи и колиформи.