Образование

Осем доклада представиха учени от великотърновския клон в Мартенските четения

Традиционните Мартенски четения проведе в конферентния център на Изложбени зали „Рафаел Михайлов” Съюзът на учените в старата столица. Научната проява е част от събитията, включени в Програмата по случай Празника на Велико Търново. Тазгодишните научни форуми на Съюза са посветени на 140-годишнината от Освобождението на България. На тази тема беше и встъпителното слово на председателя на местния клон на Съюза на учените проф. Петко Ст. Петков.

В дискусията участваха учени от различни секции на организацията – представители на Великотърновския университет „Св. Кирил и Методий“, на Националния военен университет „Васил Левски“, на Филиала на Медицинския университет – Варна в град Велико Търново, на няколко института на Българската академия на науките, на Регионалната библиотека „Петко Р. Славейков“ и др. обществени организации и държавни учреждения. „В Мартенските четения на местния клон на Съюза на учените бяха изнесени осем доклада от различни научни области –  история и археология, архитектура, медицина и психология, информационни технологии, военно дело, икономика и социални отношения”, сподели председателят проф. Петко Ст.Петков.

Дипломи и членски карти получиха новоприети членове във великотърновската организация на Съюза на учените  в България след дискусията на традиционните Мартенски четения. Сред тях са млади и по-опитни учени от ВТУ, НВУ, Държавния военен архив, от Техническия университет в Габрово, от Регионалната библиотека. Свидетелство за участие в конкурса за високи научни постижения бе връчено на декана на Стопанския факултет проф. Добринка Златева.

Следващата проява на великотърновския клон на Съюза на учените в България ще са традиционните Майски четения. Те ще се проведат на 31 май. Докладите и съобщенията от научните форуми всяка година се издават в отделен том под общото заглавие „Дни на науката“.