Община Общински съвет

Освобождават от такса смет предприятия, преустановили дейност заради Ковид-19

Кметът на община Велико Търново предлага на местния парламент да бъдат освободени от заплащане на такса смет предприятия, които заради ситуацията около Ковид-19 са преустановили стопанската си дейност. Облекчението ще важи за периодите от 13-ти март до 13-ти май и от 27-ми ноември до 31-ви декември 2020 г.

За да бъдат освободени от таксата, фирмите ще трябва да предоставят касови отчети за въпросните периоди, както и регистър на покупките и дневник на продажбите. Предприятията трябва да не са се възползвали от мярката 60/40.

Още едно облекчение за местния бизнес предлага кметът инж. Даниел Панов. За пореден път от наеми на общинско имущество за месец февруари ще бъдат освободени физически и юридически лица, попадащи в обхвата на Закона за туризма, преустановили дейност. От наеми ще се освободят и собствениците на преместваеми съоръжения, спрели работа, както и наемателите на имоти на територията на общинските детски градини и училищата.