Образование Община

Освежават пешеходните пътеки около учебните заведения в община Велико Търново

Със заповед на кмета на община Велико Търново инж. Даниел Панов е извършена проверка на състоянието хоризонталната пътна маркировка на пешеходните пътеки в районите на детските ясли, детските градини, училища, социалните и лечебни заведения. На територия на Община Велико Търново има общо 76 броя пешеходни пътеки в районите на училищата, детските градини и ясли, като към днешна дата комисията е констатирала, че 8 пешеходни пътеки са в добро състояние. 68 пешеходни пътеки се нуждаят от освежаване, като на Общинско дружество „Паркинги и гаражи“ е възложено в срок до 10 септември 2021 г. да освежат хоризонталната им маркировка.

Пред 7 учебни заведения има необходимост от подмяна или изграждане на нови оградни пешеходни парапети, а пред 9 учебни заведения липсват ертикална и хоризонтална пътна сигнализация и оградни пешеходни парапети.

Проблемът с безопасността на движението стои на вниманието на общинската администрация, като в размера на осигуреното финансиране се осъществяват и съответните мероприятия по обезопасяване на улиците в районите на учебните и детски заведения. Изградени са 3 повдигнати пешеходни пътеки на ул.“Краков“ за подобряване на пътната безопасност в района на СУ “Емилиян Станев“. През пролетта на 2021 г. се изградиха 2 повдигнати пешеходни пътеки на ул.“Стоян Михайловски“ в кв. “Картала“, за осигуряване безопасния пешеходния достъп от централна градска част за парка и обратно.