Образование

Оптични прибори дари великотърновец на НВУ

Набор от оптични прибори за провеждане на практически занятия по учебна дисциплина „Оптоелектроника и оптични комуникации“ бяха дарени преди дни на катедра „Комуникационни и информационни системи” във факултет „Общовойскови” на НВУ „Васил Левски“ – Велико Търново.
Дарителят е Росен Великов – управител на фирма от Велико Търново. Представител на фирмата показа начина на използване на оптичните прибори пред преподаватели от катедрата. Бяха обсъдени и въпроси, свързани с проектирането и изграждането на оптични мрежи.