Образование Община

Определиха носителите на наградата „Св. Патриарх Евтимий Търновски”

Определени са носителите тази година на наградата на Община Велико Търново „Св. Патриарх Евтимий Търновски”. За „Учител на годината” за 2022/2023 година в предучилищното възпитание най-много гласове от членовете на комисията е получила д-р Тодорка Габрова – старши учител по музика в ДГ„Слънце“ град Велико Търново и ДГ„Здравец“ град Велико Търново.
„Учител на годината” в начален етап на образование ще е Таня Чолакова~ старши учител в начален етап в ОУ „Димитър Благоев“ град Велико Търново. За „Учител на годината” в прогимназиален етап на образование е избрана  Руска Драганова – Христова – старши учител в прогимназиален етап в ОУ „Бачо Киро“ град Велико Търново. В гимназиален етап на
образование носител на наградата ще е Борислав Марковски – главен учител по физика и астрономия в ПМГ „Васил Друмев“ град Велико Търново.

Комисията присъжда Наградата на Община Велико Търново „Св. Патриарх Евтимий Търновски” за „Колектив на годината” за 2022/2023 година в областта на предучилищното образование на ДГ„Здравец” град Велико Търново.
Призът „Колектив на годината” за 2022/2023 година в областта на
училищното образование ще получи ПГСАГ „Ангел Попов“, град Велико Търново.