Икономика

Онлайн платформа ще следи за рискови работодатели

Онлайн инструменти за оценка на риска по проект “Превенция за безопасност и здраве при работа”, разработва Инспекцията по труда, заяви началникът на институцията в старата столица инж. Невена Стефанова. Тя обясни още, че проектът е финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси”, а до 2020 година ще бъде изработен регистър на рисковия потенциал на предприятията в страната. Предстои среща на регионалните директори на инспекциите, на която да бъдат обсъдени конкретните методики за оценка на рисковете, като се очаква проектът да даде възможност за насочване на контролната дейност към най-рисковите фирми, допълни инж. Стефанова.