Здравеопазване

Онкоцентърът купува лапароскопска апаратура за 70 000 лв.

Комплексният онкологичен център във Велико Търново иска да закупи със собствени средства лапароскопска апаратура и лицензиран софтуер. Апаратурата ще е за нуждите на лапараскопската хирургия и ще струва 70 000 лв. без ДДС. До 90 000 лв. пък ще е вложението в лицензиран софтуер за стереотактична радиохирургия за многолистов колиматор. Закупуването на апаратурата е във връзка в разширяване дейността на Онкоцентъра и ще бъде предложено за одобрение на Великотърновския общински съвет в края на месеца.