Здравеопазване Образование

Омбудсманът поиска от МОН мерки за подкрепа на психическото здраве на децата при онлайн обучение

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до министъра на образованието и науката проф. Николай Денков, в която поиска да бъдат изготвени засилени мерки за психосоциална подкрепа на учениците в контекста на предстоящата нова COVID вълна и евентуалното преминаването на децата отново в дистанционен режим на обучение. Според нея е необходимо училищните психолози да имат проактивна роля за ранно идентифициране на проблемите при учениците, включително и чрез онлайн срещи и консултации.

Повод за препоръката са десетки жалби до омбудсмана, в която разтревожени родители споделят, че след продължителното онлайн обучение децата им са показали по-ниска мотивация за учене, по-ниски резултати в края на годината, трудности с концентрацията, проблеми с езиковото и физическото развитие, разсеяност, липса на желание и интерес за учене, загуба на училищни навици.

От пресцентъра на омбудсмана припомнят, че Ковачева е инициира кампания за подкрепа на психичното здраве на учениците под мотото „Синьо лято“, в рамките, на която от 1 до 18 юни т.г. психолози са консултирали деца и родители как да се справят с последствията от дистанционното обучение. Кампанията е потвърдила факта, че учениците, прекарали дълго време в ситуация на онлайн обучение, трудно се адаптират към връщането в клас. Била е констатирана появата на паник атаки, слаб интерес към образователния процес, по-трудно разбиране на учебния материал по време на дистанционното обучение.

По думите й ролята на училищните психолози за осигуряване на навременна психологическа подкрепа на учениците е от изключително значение и затова е необходимо да се предприемат действия в тази посока.

В препоръката си омбудсманът припомня изследването на УНИЦЕФ България, което е констатирало, че над 35% от родителите са преценели, че психичното здраве на техните деца е влошено, а повече от 90%, че децата им се чувстват раздразнителни, самотни, тревожни и тъжни.

Резултатите от проучване на Европейската мрежа на омбудсманите за деца, в което участва и Ковачева също показват, че психичното здраве на децата и учениците е особено притеснително поради ограниченията в движението, задържането в къщи, отсъствието на училището и намалените възможности за игра и срещи с приятели. Констатирало се е още, че нивото на депресия, тревожност и емоционален стрес се е увеличило при децата и учениците, както и необходимостта от достъп до услуги за психично здраве.

Проблемите с психичното здраве на децата и учениците не са адресирани адекватно, липсва национална, училищна и междусекторна политика за подкрепа на учениците при травматични събития, кризи и психично-здравни неблагополучия. Откроява се ясно потребността от психосоциална подкрепа в образованието за ученици, учители и родители, особено необходима в началото на учебната година. Специалистите съобщават и за пряка връзка между спадащата мотивация на ученици и на учители, което налага мерките да бъдат насочени не само към децата, но и към учителите и родителите, допълва омбудсманът.

Тя подчертава, че е наложително всички ученици да могат да се възползват от подкрепа за психичното си здраве, която да бъде базирана в училище, като за това се използват интегрирани подходи.

Според нея са необходими спешни действия за целенасочена подготовка на психолозите преди началото на учебната година за работа с последиците върху учениците от ограничителните мерки. Има нужда от въвеждане в практиката на училищен механизъм за ранно идентифициране на възникналите проблеми при психичното здраве на учениците.

Ковачева е категорична, че предвид новите предизвикателства е необходимо да се изготви специален план за действие за следващите две години, със заложени мерки и активи, чрез които да се гарантира, че децата и учениците ще преодолеят натрупаните психоемоционални дефицити от онлайн обучението и последиците от пандемията.

В тази връзка омбудсманът отправя конкретни препоръки, сред които:

– Да се създаде възможност за онлайн професионална помощ и онлайн поведенческа терапия с учениците.

– Да се обмислят мерки за подкрепа на училищата, в които няма назначени психолози.

– Да се създаде училищен механизъм за ранна и текуща оценка на психосоциалното състояние на учениците при връщането им в училище.

– Да се обсъдят мерки за психична подкрепа за училищния персонал.

– Да се подобри връзката на училището с родителите за преодоляване на предизвикателствата, пред които са изправени децата след продължително онлайн обучение.