Образование Съд

Окръжен съд – Велико Търново обявява ученически конкурси за есе и рисунка

Окръжен съд – Велико Търново организира конкурси за есе и рисунка за учениците от великотърновските училища. С инициативата ще се отбележи финалът на образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, реализирана от съдебната институция през учебната 2021/2022 г.

Темата на конкурсa за есе е „Свободата на личността – права, отговорности и морал“. В своите творби учениците ще имат възможност да изложат разсъжденията си за свободата – нейните  измерения в днешния ни свят; правата, които притежава свободният човек; и задълженията, които носи свободата след себе си; задължително ли индивидът трябва да притежава общоприетите морални ценности, за да има неограниченост на волята, духа, мислите, чувствата и действията; или свободата е вътре във всеки един от нас. В конкурса могат да участват ученици от 8 до 12 клас, като обемът на есетата не трябва да надвишава четири стандартни страници А4, двустранно подравнени, с шрифт Times New Roman 14.

Тази година Великотърновски окръжен съд дава възможност за изява и на учениците, които предпочитат да изразяват вижданията и чувствата си, използвайки четките и моливите. Темата на конкурса за рисунка е „Съдът през моите очи“. Участниците в него са разделени в две възрастови категории – от 4 до 7 клас и от 8 до 12 клас. Няма ограничения във формата или материалите и техниките, които могат да се използват.

Всеки автор има правото да участва и в двата обявени конкурса, като всички изпратени творби трябва да съдържат придружаваща информация, съдържаща трите имена на автора; учебно заведение и клас; телефон за връзка с ученика или учителя; и e-mail за връзка.

Есетата могат да се подават на e-mail: vtos.pr@abv.bg, а рисунките – лично, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа, на регистратурата на Окръжен съд – Велико Търново, или по пощата на адрес: гр. Велико Търново 5000, ул. „Васил Левски” № 16, на вниманието на Надежда Кръстева – „Връзки с обществеността“ – за Конкурса за ученическа рисунка. Срокът за участие е до 31 май 2022 г (включително).

Оценяването ще се осъществи от комисия, включваща съдии и съдебни служители от Окръжен съд – Велико Търново. Авторите на класираните на първите места творби, и в двата конкурса, ще получат грамоти и материални награди. Всички участници ще бъдат поканени на церемония по награждаване в Съдебната палата във Велико Търново.