Съд

Окръжен съд Велико Търново дал 73 разрешения за СРС за година

Окръжният съд във Велико Търново през миналата година е пратил в затвора 45 бандити и е разрешил 73 подслушвания със СРС-та. Това се разбра от отчетния доклад на институцията. В съда са били внесени 46 прокурорски актове, от които 33 обвинителни актове и 13 споразумения . Произнесени са 41 присъди, с които са осъдени общо 47 лица. 45 от тях са осъдени на „лишаване от свобода“, от които 34 души са наказани със затвор до 3 години. От тях 23 обвиняеми са осъдени условно , 9- с лишаване от свобода от 3 до 10 години, а един закононарушител е получил над 10 години решетки. През 2017 г. в Окръжния съд са били разгледани 2206 дела, от които 1563 граждански и 643 наказателни. Новопостъпилите дела през годината са били 1884 броя, а 322 са били висящи към началото на годината. Средната действителна натовареност на съдия през годината е била от 10-12 дела на месец. Общо са разглеждани 60 наказателни дела от общ характер , два административно-наказателни казуса и 311 частни наказателни дела. Делата за убийство и за причиняване на смърт по непредпазливост са били по две, 4 за отвличане, едно за блудство , 4 за изнасилване. Делата по обвинения за престъпления срещу собствеността са били 6 , от които 3 за грабежи, 10 са били тези за стопански престъпления, също 10 са били делата за престъпления срещу финансовата, данъчната и осигурителната система. Най-голям брой дела – 22 са за причиняване на телесни повреди или смърт в следствие на пътно-транспортни произшествия . „Значителен спад има при частните наказателни дела за разпит пред съдия, като през 2016 година са били образувани 82 такива дела, а през 2017 година този брой е намалял три пъти – до 28 броя“, изтъкват от храма на Темида.