Образование

Около 600 деца и ученици в област Велико Търново са записани в регистъра със специални образователни потребности

В учебните заведения на територията на общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Полски Тръмбеш, Елена и Свищов те са 202, съобщи Донка Дончева, директор на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. Две мобилни групи  от специализираното звено работят с момичетата и момчетата. В състава на екипите влизат ресурсни учители, психолози, логопеди, а при необходимост и педагог зрително затруднени деца, сензорен терапевт, рехабилитатор на слуха и говора.

Допълнителната подкрепа се определя от оценките на ресурсните учители и по заявка на училищните директори. „Ние осигуряваме помощ там, където децата със специални образователни потребности са по-малко на брой и школските ръководства нямат финансова възможност да назначат екип от ресурсен учител, психолог и логопед”, поясни Дончева. В Регионалния център специалистите работят с деца предимно от Велико Търново и съседните общини Горна Оряховица и Лясковец.

„Хубавото е, че откриваме по-рано проблемите, още в детските градини, което е важно, за да може в началото нуждаещите се да бъдат подпомогнати от специалистите, да се обърне внимание на увреждането”, коментира Донка Дончева.