Поминък

Около 300 килограма от декар слънчоглед прибират фермерите в Търновско

 

Средно по около 300 килограма от декар са добивите от слънчоглед във Великотърновска област. За миналата година средният добив от декар в региона е бил 227 кг. В региона засетите със слънчоглед площи са 330 000 декара. Някои от насажденията са се развили неравномерно, но има блоковете с презрели растения или все още зелени заради дъждовете през юли. Една част от засятото поникна от влагата в началото на лятото, а друга – след дъждовете, 20 дни по-късно. По-рано поникналите слънчогледи презряха, а другите все още са зелени в нивите и това не позволява на земеделците да жънат.

Пороите са довели до различни болести и мана, заради която слънчогледът изгаря. В проблемните площи земеделските стопани се надяват добивът да не е под 200 килограма от декар.

През първата десетдневка на септември ще започне жътвата на царевица. Според агрономи и фермери, пролетната култура се развива добре и се очаква добра реколта. През миналата година средният добив от царевица бе 610 кг/дка, а някой производителите успяха да стигнат до 850 килограма от декар. Площите, заети с тази пролетна култура в областта, са 290 хиляди декара.