Образование

Около 25 на сто от педагозите в област Велико Търново са заявили желание за COVID ваксинация

Около 25 на сто от педагогическите специалисти и от непедагогическия персонал в учебните заведения на област Велико Търново са заявили желание за COVID ваксинация. Това са 609 учители от общо над 3000  и 150 служители в администрацията, шофьори на училищни автобуси и хигиенисти, поясни началникът на Регионалното управление на образованието инж. Розалия Личева. Проучването е направено в 10-те общини на областта сред заетите в детските градини, училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие и в центъра за работа с деца със специални образователни потребности. Списъците вече са предоставени на Министерството на образованието и науката, за да се планира ваксинирането, каза инж. Личева.