Община

ОИЦ – Велико Търново започва серия от информационни събития в региона

От 13 до 28 ноември 2017 г. Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново ще проведе в общините от Великотърновска област поредица от информационни срещи на тема „Възможности за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)“.

По време на срещите ще бъдат представени възможностите кандидатстване и финансиране на проекти от европейските фондовете до края на 2017 г. и през следващата 2018 г.

Събитията ще се проведат по следния график:

13 ноември 2017 г. – 10.00 ч., заседателна зала на Община Стражица

14 ноември 2017 г. – 10.00 ч., заседателна зала на Община Сухиндол

15 ноември 2017 г. – 10.30 ч., заседателна зала на Община Свищов

16 ноември 2017 г. – 10.00 ч., заседателна зала 211 на Община Елена

17 ноември 2017 г. – 10.00 ч., заседателна зала на Община Полски Тръмбеш

20 ноември 2017 г. – 10.00 ч., заседателна зала на Община Павликени

21 ноември 2017 г. – 10.00 ч., заседателна зала на Община Златарица

22 ноември 2017 г. – 10.00 ч., заседателна зала на Община Лясковец

28 ноември 2017 г. – 10.00 ч., заседателна зала на Община Горна Оряховица

За участие в срещите са поканени представители на общинските администрации, бизнеса, обществени и неправителствени организации, читалища, учебни заведения, заинтересовани граждани и др.

По време на информационните събития екипът на Областен информационен център – Велико Търново ще раздаде рекламно-информационни материали.