Денят

ОИЦ – Велико Търново запозна студенти от ВТУ с европейските политики

Информационна среща на тема „Европейските структурни и инвестиционни фондове  и Оперативните програми в България за периода 2014-2020 г.“ се проведе в конферентната зала на Областния информационен център във Велико Търново. За участие в събитието бяха поканени студенти от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ – специалности „Стопанско управление“, „Маркетинг“ и „Публична администрация“.

По време на срещата бяха представени дейността на ОИЦ – Велико Търново и мрежата от 28 информационни центъра Коментирани бяха  Споразумението за партньорство с ЕС, Европейските структурни и инвестиционни фондове –, Оперативните програми за периода 2014-2020 г. и възможностите, които те предоставят за младите хора през настоящия програмен период. Участниците в проявата бяха запознати и с информационната система ИСУН 2020 – публичен модул и електронен формуляр за подаване на проектно предложение.

На присъстващите бяха раздадени и информационни материали на Областен информационен център – Велико Търново