Община

Одобриха финансиране от 800 000 лв. по проект за модернизирането на ХГ „Борис Денев”

Община Велико Търново е получила одобрение от Оценителната комисия и Съвместния секретариат по Програма Интеррег V-А Румъния – България за финансиране от 800 000 лв. по проект, с който художествената галерия „Борис Денев” ще се превърне в модерен център на изкуствата.

Основните дейности по проекта „Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма” ще включват мерки за енергийна ефективност на сградата на галерията, изграждане на интегриран туристически продукт, съвместно изграждане с партньорите по проекта на тематичен туристически маршрут, включващ 4 обекта на територията на България, създаване на каталог с недвижимо културно наследство и др.

Великотърновският общински съвет вече даде съгласието си общината да осигури изискуемото съфинансиране от 2% собствен принос, като максималната сума е не повече от 16 000 евро, а максималната продължителност на проекта – 36 месеца.

Съвместният секретариат по Програмата е уведомил общината, че техни експерти ще посетят старата столица на 30 май т.г., като дотогава трябва да са подготвени всички нужни документи по проекта. Сред тях е одобрението на местния парламент и на екипа, нужен за изпълнението на дейностите. Той ще включва един ръководител, негов заместник, финансов ръководител и счетоводител.

Проектът ще се реализира в подкрепа на Общинския план за развитие 2014 – 2020