Община Социални дейности

Одобрен е проект за основен ремонт на великотърновския домашен социален патронаж

Основен вътрешен ремонт на сградата на великотърновския домашен социален патронаж предстои да бъде извършен до края на ноември тази година. Дейностите ще бъдат финансирани по програма „Красива България“, а за целта Община Велико Търново вече има одобрен и защитен проект. Предстои сключването на административен договор с Министерството на труда и социалната политика за изпълнение на инвестиционното намерение.

Проектното предложение предвижда вътрешно преустройство на съществуващата сграда на комплекса от социални услуги, намираща се в съседното на Велико Търново градче Дебелец. Кухненският блок ще бъде осъвременен и разширен, това ще позволи увеличаване на капацитета за приготвяне на храна и повишаване качеството на предлаганите услуги. Цялостният ремонт ще подобри визията, функционалността на сградата, която ще отговаря както на съвременните изисквания и критерии за материална база, така и стандартите за енергийна ефективност.

Общата стойност на проекта е 400 000 лева, от които 360 000 лева са за извършване на строително-монтажни работи. За организация, оперативно управление и контрол от страна на програма „Красива България“ сa предвидени 24 000 лв., а за професионално обучение на регистрирани безработни лица – 16 000 лв.

Домашният социален патронаж е комплекс от социални услуги, включващи доставяне на храна в дома на потребителите, помощ в поддържането на лична хигиена, битови услуги и др. Дейностите се финансират със средства от общинския бюджет.

Основната база за приготвяне на хранителните продукти е в Дебелец, разкрити са и два филиала – в селата Ново село и Балван. В кухнята в Дебелец ежедневно се приготвя и доставя храна за нуждите на повече от 430 потребители, включително и за 25 деца с увреждания от Дневен център „Дъга“ във Велико Търново, както и за обществената трапезария в старопрестолния град. През миналата година услугите на домашния социален патронаж и конкретно – на  базата в Дебелец, са ползвали 590 жители на Велико Търново, Килифарево, Дебелец, селата Присово, Церова кория, Беляковец, Леденик, Велчево, Пчелище.

Тенденцията за постоянен ръст в броя на потребителите, както и липсата на по-значими ремонти и обновявания на материалната база затрудняваха работата на кухнята майка в Дебелец. С реализацията на проекта цялостната дейност на патронажа ще бъде подобрена.