Култура

Огромна яма пази важни архитектурни фрагменти на Никополис ад Иструм

200 големи архитектурни детайли и 1300 малки фрагменти намери през последните 3 години при археологически разкопки на огромна яма на Никополис ад Иструм д-р Иван Църов, ръководител на екипа и директор на Регионалния исторически музей във Велико Търново. Той работи по разкриването на югозападния ъгъл на форумния комплекс в античния град.

„В Античността се случва катаклизъм и на цялото съоръжение на перистила, на малкия площад, колоните са паднали и хората, живели в града, са решили да го укрепят, набутвайки в ямата повредените архитектурни детайли. Ние, сега, по обратния път ги вадим, надявайки се да дойдат по-добри времена и да се направи анестилоза или възстановяване на обекта. Това е било красиво място, с колонади П-образна форма, отворено на запад, където е имало голяма сграда, вероятно някое от градските съдилища”, обясни д-р Църов.

В последните години специалистите от РИМ и кметството в с. Никюп активно работят в посока популяризиране на Никополис ад Иструм, освен че се грижат за поддържането му. Организират различни мероприятия и игри за деца, провеждат през лятото Античен фестивал и др. Обектът е отворен за посещения на туристи. Между 1 500 до 2 000 души се увеличава всяка година броят на посетителите му.

     

Кремена Крумова – Попова