Политика

Огнеборците ще изтеглят тежкотоварни автомобили през зимата само при крайна необходимост

Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” ще извлича и отстранява закъсали тежкотоварни превозни средства през зимния сезон само при крайна необходимост. Това заяви директорът на службата инж. Красимир Кръстев на заседанието на Областния съвет за намаляване на риска при бедствия. Огнеборците разполагат със специализирана и високопроходима малогабаритна техника. В Свищов и Горна Оряховица са локализирани два автомобила амфибия за евакуация на болни хора и аварирали коли. Създадена е организация за своевременно събиране и анализиране на информацията за обстановката в областта и общините, както и за изпращането й в Националния оперативен център при ГД „Пожарна безопасност и защита на населението”, каза инж. Кръстев. По негови думи списъците за отдалечените туристически обекти на територията на региона са актуализирани, системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт е готова за задействане, установено е взаимодействие с доброволните формирования, БЧК, с Пътна полиция при Областната дирекция на МВР, с кметовете на общините.

Ръководителят на Областното пътно управление Петя Каразахова съобщи, че техниката на „Пътни строежи” е в готовност и на пунктовете са разположени материали и машини за извършване на дейности по зимното поддържане на 936 км от републиканска пътна инфраструктура. 200 км са първокласни пътища с прохода Хаинбоаз, 100 км – второкласни, и 630 третокласна пътна мрежа, уточни Каразахова. Осигурени са 100% от планираните количества сол, около 80% инертен материал и химически вещества. В момента се приключва хоризонталната маркировка на първокласните пътища и на Прохода на Републиката. При добри атмосферни условия ще бъде подновена маркировката и на други натоварени участъци, допълни управителят на ОПУ.

От Областната дирекция на МВР съобщиха, че са проверени всички фирми, ангажирани със снегопочистването и техните опорни пунктове.

Изготвен е оперативен план с варианти за действие при влошени метеорологични условия. Обособени са 27 места, в които превозните средства ще могат да се оборудват с вериги, каза началникът на „Пътна полиция” главен инспектор Атанас Атанасов. Той помоли оперативните дежурни части в общините, когато подават информация, да я съгласуват с информацията в съответното районно полицейско управление.

По думите на  главния инженер Илия Сирмов във ВиК „Йовковци” е извършен  технически преглед на всички хидротехнически съоръжения, водоснабдителни и канализационни мрежи, агрегати и транспортни средства за работа при зимни условия. Направен е оглед на язовир „Йовковци”, почистени от паднали камъни и дървета са преливникът и язовирната стена, извършена е профилактика на водоземната кула и аварийните дизелови агрегати, подменени са счупени прозорци на сградата  на пречиствателната станция за отпадни води, прегледани са трафопостовете. Засипани са участъците по магистралните водопроводи, укрепени са участъци от свлачища, извършена е есенна промивка и дезинфекция на водопроводната мрежа и резервоари в населените места, почистени са санитарно-охранителните зони, попълнен е аварийният резерв с части, каза инж. Сирмов.

От ЕНЕРГО ПРО също декларираха готовност да посрещнат началото на зимния сезон. На 200 км въздушни електропровода са почистени трасетата.  Отрязани са над 6000 дървета с диаметър 8 см, монтирани са 11 съоръжения за бързо локализиране на повредите, подменени са 6200 м кабел средно напрежение, ремонтирани са 30 трафопоста, направени са просеки под 125 км трасетата с ниско напрежение.

Лечебните заведения имат готовност за работа при усложнена зимна обстановка и са приели превантивни мерки, докладва зам.-директорът на Регионалната здравна инспекция д-р Красимира Петрова.  В Центъра за спешна медицинска помощ във Велико Търново и неговите филиали е извършена проверка на техническото състояние на санитарните автомобили и медицинската апаратура, гарантиран е запас на консумативи за един месец, изработена е схема за транспортиране на болни и пострадали при измръзване от филиалите към МОБАЛ. В болниците се поддържат резервни консумативи за 30 дни, осигурен е резерв от кислородни бутилки. В заведенията са направени разчети за преструктуриране на легловата база и за транспортиране на спешни случаи и хоспитализиране. Болниците имат готовност за бърза евакуация на пациентите. Постоянните и аварийните изходи на сградите се поддържат  в изправност, каза д-р Петрова.