Здравеопазване

Общопрактикуващите лекари в област Велико Търново са основно на възраст от 45 до 64 години

Само двама от 153 общопрактикуващите лекари в област Велико Търново са под 45-годишна възраст. Основната възрастова група на този вид специалисти е от 45 до 64 години – 146 души мъже и жени. Над пенсионна възраст са пет от джипитата, сочи здравно-демографски анализ на Регионалната здравна инспекция в старата столица.

Трябва да се отбележи, че в предпенсионна възраст са близо 90 общопрактикуващи лекари, от които 64 са жени. Заедно с лекарите над пенсионна възраст това е над 60% от всички заети с дейността. Съотношението мъже/жени при  личните лекари е  1 към 2. Тревожна е тенденцията на застаряване сред упражняващите първична медицинска помощ.