Образование

Общински училища получават финансиране от национална програма на МОН

Десет учебни заведения в област Велико Търново получават финансиране от Националната програма на Министерството на образованието и науката „Заедно в грижата за ученика”. Допълнителните средства са за одобрени проекти по модула „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап”. В списъка на класираните са СУ „Вела Благоева” в старата столица,  СУ „Георги Измирлиев” и СУ „Вичо Грънчаров” в Горна Оряховица, началното училище „Цани Гинчев” и средното „Максим Райкович” в Лясковец, ОУ „Св. Климент Охридски” в Павликени, ОУ „Христо Ботев” и СУ „Цветан Радославов” в Свищов и СУ „Ангел Каралийчев” в Стражица.

Повишаване качеството на образователния процес чрез осигуряване на плавен преход между детската градина и първи клас и между началния и прогимназиалния етап на основното образование – е целта на програмата. Общият бюджет за учебната 2019/20 година е 1 милион лева.