Община

Общински съветници одобриха предложение за кредит за финансиране на европроекти

Предложение за поемане на краткосрочен дълг за финансиране на Оперативни и други европейски програми одобриха общинските съветници от Комисията по бюджет и финанси и тази по въпросите на икономическото развитие и европейско сътрудничество.

На основание Закона за местно самоуправление и местна администрация и Закона за Общинския дълг, Общината може да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ”, като целта на заема е да бъдат финансирани оперативните дейности по проектите по ОП „Региони в растеж” „Привлекателна и съхранена автентична градска среда”, „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона”, „Изграждане на кризисен център за лица”.

Максималната предвидена сума на дълга за изграждане на кризисния център е 800 000 лв. Условията са тя да бъде погасена в рамките на календарна година, с възможност за освободено от такси предсрочно погасяване. Лихвеният процент е 4.083 %. На същия принцип ще се търсят 3 млн. лв., необходими за изпълнението на цялостни ремонти на зони в старата градска част, където това е наболял проблем. Още 600 000 лв. ще са необходими за осъвременяването на Западна индустриална зона. Лихвеният процент и останалите условия за погасяване на кредитите са идентични.

„Това е единствената възможност да осигурим оборотно финансиране за тези проекти, тъй като ограничението от 15% за възстановени средства ни налага да ползваме средства от фонд ФЛАГ. В противен случай трябва да кажем – не, няма да ги правим тези проекти. Нямаме толкова излишък, за да ги финансираме оборотно”, коментира пред съветниците Мариян Маринов, директор на Дирекция „Бюджет и финанси”. Той припомни, че докато Регионалното депо за отпадъци и Водния цикъл на Велико Търново бяха все още в изпълнение, от искания тогава кредит в размер на близо 10 000 000 лв. по ФЛАГ, са били използвани едва около половин милион лева. „Това е защото успяхме да се справим с оперативно възстановяване на средствата от Управляващия орган”, подчерта Маринов.

Предложението предстои да бъде гласувано на редовната сесия на Общинския съвет в края на месеца.