Общински съвет

Общинският съвет във Велико Търново ще обсъжда мерки за подпомагане на бизнеса

Общинският съвет във Велико Търново ще обсъжда мерки за подпомагане на бизнеса по време на кризата. До края на седмицата се приемат конкретни предложения и от общинската администрация, които ще бъдат дискутирани на сесия. В съответствие с промените в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, местните парламентаристи ще заседават онлайн.

„Имаме готовност да проведем предстоящата сесия от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие при спазване изискванията за кворум и лично гласуване. Надявам се, че това положение няма да е задълго – онлайн общуването не може да замени реалното. За проведеното заседание се изготвя протокол. За неуредените въпроси се прилагат специалните закони и актовете по прилагането им“, обясни председателят на Общинския съвет в старата столица Венцислав Спирдонов.