Община Общински съвет

Общинският паркинг на ул. „Крайбрежна“ става денонощен

Великотърновският общински съвет реши публичния платен паркинг на ул. „Крайбрежна“ № 47 да стане денонощен. Предложението дойде от управителя на дружество „Паркинги и гаражи“ Иван Ламбов и беше подкрепено с мнозинство от общинските съветници.

Паркингът разполага с 8 броя паркоместа за автобуси, 47 бр. паркоместа за леки автомобили и 2 паркоместа за хора с трайни увреждания. В момента е със статут на дневен, с работно време от 08:00 ч. до 20:00 ч. От граждани и гости на града са отправяни редица предложения да бъде направена промяна на работното време и той да стане денонощен.

„Лица, които посещават града и желаят да наблюдават спектакъла „Звук и светлина“, се принуждават да паркират на други места (понякога и в нарушение на Закона за движение на пътищата), тъй като продължителността на спектакъла е до по-късно от работното време на паркинга. Живущи в близост се интересуват от месечен абонамент, поради това, че в околността всички улици са тесни и няма къде да паркират автомобилите си.“ – мотивираха се от дружество „Паркинги и гаражи“.

С резерви към предложението се отнесе д-р Мавродий Калейнски, който изрази опасения, че предоставянето на абонамент на живущите ще намали паркоместата за туристите, както ще намали и приходите от паркинга. Отделно д-р Калейнски беше недоволен и от факта, че при промяна на статута на обекта от дневен в денонощен, ще е нужно да се назначат още двама охранители и ще се повишат всички разходи, свързани с управлението и поддръжка на паркинга. Така  разходите ще се завишат на 8938 лв. без ДДС.

„Един паркинг не е само приходи, той е устройство на територията. Паркингът трябва да създава най-вече удобство на гражданите и туристите, а не само да генерира приходи. Този район има нужда от такъв паркинг и от денонощно обслужване на туристите, затова аз съм твърдо „за“!“ –  контрира критиките председателят на Великотърновския общински съвет Венцислав Спирдонов:

Превръщането на паркинга на улица „Крайбрежна“ в денонощен бе подкрепено и от групата съветници от БСП в лицето на Димитър Чолаков. Той даде препоръка, ако е възможно, при абонаментните карти да се приложи европейския модел, при който абонаментът да важи от 20 ч. до 8 ч.

При гласуването мнозинството от общинските съветници дадоха съгласието си паркинга на улица „Крайбрежна“ да стане денонощен. Така той ще бъде удобен не само за туристите, но и за живущите в района.